Wyceny mieszkań – tak czy nie?

mieszkaniaOkreślenie rzeczywistej i obiektywnej wartości konkretnego lokalu jest o tyle istotne, że pozwala ustrzec się przed nieadekwatnymi cenami zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Wyceny mieszkań są cennym przedsięwzięciem i warto zlecić tego typu działania osobom, które posiadają doświadczenie w tym zakresie. Szacowaniem wartości lokali zajmują się rzeczoznawcy majątkowi, którzy mają wyłączne prawo do sporządzania operatów szacunkowych, stanowiących ich autorską opinię na temat stanu technicznego oraz ceny wybranej nieruchomości. Przede wszystkim w dokumencie znajduje się szczegółowy opis mieszkania, zwrócenie uwagi na jej stan techniczny, czynniki, które mają znaczenie we wzroście atrakcyjności mienia, sposób przeprowadzania wyceny oraz podsumowanie ze szczegółowym wyjaśnieniem sposobu sporządzania szacunków.

 Ze strony osób, które poszukują mieszkania na wynajem albo sprzedaż można spodziewać się intensywnego wysiłku, które pociąga za sobą także poświęcenie cennego czasu oraz nakładów finansowych. Oczywiście znalezienie właściwego lokalu można zlecić odpowiednim biurom pośrednictwa nieruchomości, ciągle jeszcze najpopularniejszym sposobem wyszukiwania jest przeglądanie ofert na portalach internetowych oraz w prasie. Zaopatrzenie się w odpowiednią wiedzę może pomóc w sporządzeniu właściwej wyceny mieszkań, dlatego też przed przystąpieniem do poszukiwania wymarzonej nieruchomości na wynajem albo przygotowując mieszkanie na sprzedaż, warto samodzielnie przeprowadzić analizę rynku i zwrócić uwagę na kilka korzystnych wytycznych. Jeżeli chce się indywidualnie i na własną rękę podjąć próbę oszacowania wartości lokalu, można wykorzystać techniki stosowane przez samych rzeczoznawców majątkowych. Oczywiście nie będą to działania profesjonalne albo zakrojone na odpowiednio dużą skalę, wykorzystywane jednak na własny użytek mogą dać jednak pewne pojęcie o szacowanej cenie mieszkania.

Przede wszystkim, stosując metodę porównawczą, warto spośród wszystkich ofert wybrać dziesięć, które byłyby najbardziej zbliżone do nieruchomości, którą mamy zamiar wycenić. Podstawowym warunkiem jest jednak to, aby oferty pochodziły z tej samej okolicy, co szacowany lokal, a ich metraż nie odbiegał o więcej niż dziesięć metrów. Znając podstawowe parametry wycenianego mieszkanie, powinno się dobierać oferty w taki sposób, aby we wszystkich przypadkach zgadzały się najważniejsze kwestie, takie jak chociażby lokalizacja w budynku, potencjalna obecność balkonu, układ pomieszczeń, jakość wykończenia czy standard elementów wyposażenia, dzięki czemu uzyska się najbardziej wiarygodną wartość. Spośród wyselekcjonowanych propozycji należałoby odrzucić tę, która jest najtańsza oraz tę, która jest najdroższa, a pozostałe kwoty uśrednić za pomocą zsumowania cen i podzielenia ich przez ilość wybranych ofert. Ostateczna stawka, obniżona jeszcze o dziesięć procent, może zasugerować wartość mieszkania i stanowić pewną – nieprofesjonalną oczywiście – wskazówkę dotyczącą wytypowania najlepszej oferty. Wyceny mieszkań są korzystne nie tylko dla samych potencjalnych nabywców, ale i – z przyczyn oczywistych – dla właścicieli.

wnętrzeŚwiadomość wartości posiadanego majątku może być cennym wsparciem w podejmowaniu decyzji co do dalszych inwestycji, takich jak chociażby wystawienie mieszkania na sprzedaż czy podjęcie decyzji o pomnażaniu jego wartości z wynajmu. Przeprowadzanie wyceny mieszkań może być też konieczne w sytuacji, kiedy podsiadane mienie jest wyjątkowo atrakcyjne, jednak od dłuższego czasu nie znajduje swojego nowego właściciela. Jeżeli przyczyną takiej sytuacji jest wygórowana cena, jej prawidłowe określenie może sprawić, że oferta stanie się bardziej przystępna. Ze względu na to, że sytuacja ekonomiczna wymaga od klientów dokładnego przemyślenia decyzji co do wyboru konkretnego lokalu, oczekują oni jakości za każdą zainwestowaną złotówkę. Oferty, które nie spełniają oczekiwań albo posiadają za wysokie ceny, są odrzucane przez rynek i tym samym trwale wypadają z obiegu. Odpowiednia cena to taka, która pozwoli właścicielowi na sprzedaż swojej nieruchomości za satysfakcjonującą go kwotę i jednocześnie nie spowoduje, że jego ogłoszenie nie stanie się mniej atrakcyjne w stosunku do konkurencji. A ta jest niezwykle duża. Świadomość konsumentów oraz dokładnie przemyślane decyzje względem inwestycji długoterminowych czy kredytów hipotecznych sprawiają, że precyzyjnie porównują oni nie tylko same ceny, ale i parametry poszczególnych propozycji.

Z tego też powodu zawsze warto podejmować się profesjonalnej wyceny mieszkań i zyskać formalny dokument stwierdzający ich wiarygodność. Jeżeli jednak zależy nam jedynie na działaniu orientacyjnym, dobrze jest przyjrzeć się temu, co dzieje się w przestrzeni samego rynku. Ze względu na to, że możliwe jest przejrzenie bieżących raportów, można z dość dużym prawdopodobieństwem ocenić dominujące trendy, zmiany relacji pomiędzy popytem a podażą oraz potencjalne nieruchomościowe mody mogące pojawić się w najbliższej przyszłości. W momencie, kiedy pojawiają się jakiekolwiek trudności ze zrozumieniem mechanizmów, jakimi rządzi się rynek, dobrze byłoby zasięgnąć porady specjalistów. Opinia zaufanego agenta nieruchomości lub konsultacja z rzeczoznawcą majątkowym, może rozwiązać wiele potencjalnych problemów, przede wszystkim podstawowej pułapki, w jaką wpadają niedoświadczeni sprzedający. Emocjonalna więź, jaka łączy ich z własnym lokalem sprawia, że tracą on zdolność do obiektywnego postrzegania rzeczywistości. Przekonanie, że posiadane mieszkanie jest lepsze od tych, które znajdują się w portalowych ogłoszeniach, może sprawić, że sprzedaż będzie utrudniona. Ze względu na to, że rzeczoznawca jest urzędnikiem państwowym i powinien postępować zgodnie z kodeksem etyki zawodowej, musi zachować bezstronność i dokonywać szacowania wartości w sposób zgodny z rzeczywistym wizerunkiem mieszkania w stosunku do podobnych ofert oraz z tym, co można zaobserwować w trendach z branży nieruchomości.